Werkbalanz Arbeidsconsultancy
Lorentzstraat 4
6716 AD EDE
info@werkbalanz.nl
www.werkbalanz.nl
06 484 91 601
0318 76 27 18
Thuispagina | Sitemap | Conctact
Home

Van ziekte en verzuim naar werk in balans

Werkbalanz krijgt uw verzuimende medewerkers weer in beweging en helpt u hoge kosten door langdurige afwezigheid voorkomen

 

Herkent u als leidinggevende of werkgever deze situaties:

 • U wilt uw (deels) arbeidsongeschikte en verzuimende werknemers graag weer aan het werk krijgen. Maar u weet niet wat de werknemer nog wel kan en wat niet.
 • U vermoedt dat de ziekte van een werknemer het gevolg is van onvrede of een arbeidsconflict.
  Het lukt u echter niet het conflict zelf op te lossen.
 • U heeft te weinig capaciteit om de verzuimbegeleiding van uw werknemers zelf goed op te pakken. Vooral niet als het gaat om langdurig verzuim (bijvoorbeeld langer dan 6 weken).
 • U worstelt met alle wetten en regels van overheid rond re-integratie, Wet Verbetering Poortwachter(UWV) en (her)verzekeraars.
 • U bent zich bewust van uw onbekendheid met de regelgeving en vreest hoge kosten en UWV-sancties.

Veel bedrijven in het MKB worstelen met de verzuimbegeleiding en de re-integratie van hun zieke werknemers. Het ontbreekt ze aan up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving. Ze beschikken ook niet over voldoende resources om hun werknemers bij hun herstel en terugkeer naar de werkplek goed te begeleiden. Een zieke werknemer kost naast ook werkgeverslasten, veel geregel én vervangingskosten danwel een verzekeringspremie om deze kosten deels op te vangen.

Verzuimende werknemers kosten deze bedrijven jaarlijks veel geld. En als het UWV meent dat de werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie van de werknemer, kunnen pittige sancties volgen.

Tijdig en juist ingrijpen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van een werknemer voorkomt hoge verzuimkosten. En met preventie en snelle re-integratie minimaliseert u de schadelast voor uw bedrijf. U heeft dan wel kennis en inzicht nodig van relevante wet- en regelgeving van overheid (UWV) en (her)verzekeraars rond re-integratie, Wet Verbetering Poortwachter), etc.  Dan kunt u voldoen aan alle eisen, aan rapportage en begeleiding van uw werknemer. Volgens wetgever blijft u als werkgever altijd eindverantwoordelijk voor de inzet op reintegratie.

Onafhankelijk arbeidsdeskundige en loopbaanbegeleider Trudy Verhaagh-Sieben van Werkbalanz is loopbaanbegeleider en mediator. Zij is op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en weet precies wat uw plichten als werkgever zijn. Zij ondersteunt u bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemers en geeft arbeidsdeskundig advies.

 Werkbalanz kan u ondersteunen bij:

 • het oplossen en voorkomen van (langdurig of frequent) verzuim
 • werkplekonderzoek en aanpassingen van de werkplek
 • loopbaancoaching
 • herplaatsing of outplacement
 • oplossen van arbeidsconflicten
 • het Poortwachter-proof maken van het verzuimdossier

dus schadelastbeperking.

U kunt een afspraak maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Hierin verkennen we het verzuimprobleem van uw bedrijf. Dan bespreken we hoe we u kunnen helpenbij het voorkomen van hoge verzuimkosten en het beperken van uw schadelast.

 


Is dit ook iets voor uw bedrijf?

Lees hier meer over voor welke klanten wij dit doen.


Kirsten De Bevere, Coördinator P&O KNLTB
“Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van hun zieke werknemers. Verzuim van hun zieke werknemers kost deze bedrijven jaarlijks veel geld.”
Webontwikkeling door: Engender.nl